×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Historia myślistwa - Dolasu.pl

Łowiectwo to jeden z najstarszych sposobów zdobywania pokarmu i dlatego historia myślistwa jest tak stara jak stary jest świat. Polowania nie tylko dostarczały pożywienia, ale także okrycia i materiałów do wyrobu narzędzi i broni. Łowy miały charakter stadny, polowała cała społeczność czy jak kto woli gromada. Najczęściej w czasach pierwotnych zwierzynę, osaczano i zabijano wszystkim co było pod ręką. Były to kamienie, drewniane maczugi i dzidy z ostrzem z krzemienia lub kości. Stosowano również naganianie zwierzyny na urwiska i przepaście i oraz różnego rodzaju pułapki np. doły naszpikowane ostrymi włóczniami. Tak jak widzimy historia myślistwa sięga zamierzchłych czasów. 

Historia myślistwa w Polsce

W późniejszych czasach czyli w epoce brązu nastąpił rozwój broni służącej nie tylko do obrony ale również polowania.  To pewnie wtedy powstała pierwsza odzież myśliwska. Tak samo było także w kolejnej epoce – żelaza. Historia myślistwa wkroczyła na inne tory. Zaczęto używać m.in.: siekier, toporów, włóczni oraz strzał. Należy jednak pamiętać, że w wiekach tych łowiectwo było tylko już dodatkowym, ale nadal bardzo ważnym sposobem zdobywania pokarmu. Na początku średniowiecza łowiectwo było nadal jedną z głównych czynności dostarczających pożywienia i skór na odzienie. Podczas panowania Bolesława Chrobrego pojawiają się pierwsze zapisy regulujące łowiectwo na ziemiach polskich. Król wprowadził tzw. regale łowieckie, nadające prawo polowania na zwierzynę grubą tylko władcy lub osobom, którym taki przywilej został nadany. To także ten król jako pierwszy ze względu na spadającą liczebność zwierza, zarządził ochronę gatunkową, w tym przypadku dotyczyła ona bobrów. Ponadto utworzono służbę łowiecką zajmującą się organizacją polowań i ochroną zwierzyny a także łowisk.

Historia myślistwa i królowie polscy

Kolejni królowie polscy jeszcze bardziej rozwijali służbę łowiecką i wprowadzali nowe zapisy mające na celu ochronę zasobów naszych pól i lasów. Przykładem takich działań jest wydana w 1420 roku przez Władysława Jagiełłę ustawa łowiecka, w której po raz pierwszy zawarte były okresy ochronne zwierzyny. Wśród władców byli również i tacy, którzy zliberalizowali przepisy łowieckie. Jednym z nich był Zygmunt August, który jako pierwszy król w Europie zniósł karę śmierci za kłusownictwo i dał również możliwość polowania chłopstwu na wilki, rosomaki czy zające. Historia myślistwa i Zygmunt August są ze sobą mocno związani. I choć mogłoby się zdawać, że Zygmuntowi Augustowi nie zależał na ochronie zwierzyny, to tak do końca nie było. To właśnie ten władca  wprowadził 1557 r. ochronę m.in.: żubra, tura, sokoła czy łabędzia. 

Polowania w Polsce w XVIII wieku

W czasach saskich polowania uległy znacznej, nazwijmy to modyfikacji. Miały wręcz charakter zabaw i pokazów połączonych z turniejami i hucznymi biesiadami. Niestety zmieniło się również podejście do zwierzyny, jej ochrony i traktowaniu. Działo się tak do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie w 1775 roku ustawą sejmową powielono przepisy, które obowiązywały za czasów Władysława Jagiełły. Historia myślistwa zatoczyła małe koło. Od tej chwili, aby uprawiać łowiectwo trzeba było mieć własne grunty lub polować za zgodą właściciela ziem. Nie przestrzeganie tych praw skutkowało zabraniem broni, akcesoriów, psów i wysoką karą pieniężną. 

Historia myślistwa i czasy rozbiorów

W czasach rozbiorów Polski, a dokładnie rzecz ujmując po pierwszym rozbiorze Polski nadal obowiązywało nasze krajowe prawo łowieckie.  Niestety jak wszystko również prawo łowickie powoli ale sukcesywnie dostosowywano do przepisów państw zaborczych. I tak np. w zaborze austriackim łowiectwo regulował uniwersał cesarza Józefa II, który określał m.in. najmniejszą powierzchnię obwodu na 115 ha. W zaborze rosyjskim prawo do polowań mieli nie tylko duzi posiadacze ziemscy. Polować mogli również właściciele mniejszych gospodarstw. Historia myślistwa zmieniła się znacząco. Niestety przyczyniło się to do znacznej redukcji zwierzostanów. To właśnie za czasów zaborów powstawały pierwsze organizacje i towarzystwa łowieckie (Galicyjskie, Lisowickie, Poznańskie i wiele innych). To te stowarzyszenia 9 lipca 1923 roku złączyły się w jeden Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który z końcem roku liczył już 1600 członków.

Polowania w XX wieku.

Najważniejsze dla zjednoczonych myśliwych było opracowanie jednolitej dla całego kraju ustawy. To początek nowoczesnej historia myślistwa w Polsce. Określono zasady wykonywania polowań, wyznaczono okresy ochronne dla zwierząt łownych i ustalono minimalną powierzchnię obwodu wynoszącą na 100 ha. W 1936 roku zmieniono nazwę Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich na Polski Związek Łowiecki. Niestety po paśmie sukcesów przyszedł czas wojny i zniweczył działania myśliwych w okresie międzywojennym. Historia myślistwa wkroczyła w mroczny okres. Nastąpił czas rabunkowej gospodarki leśnej i łowieckiej prowadzące do drastycznych zmian liczebności niektórych gatunków zwierząt łownych.

Historia myślistwa po drugiej wojnie światowej

Po zaprzestaniu okupacji polscy myśliwi znów zaczęli się jednoczyć. 24 czerwca 1945 roku powołano tymczasowy zarząd Polskiego Związku Łowieckiego, na czele którego stanął Janusz Steliński. To już historia myślistwa w czasach współczesnych. Siedem lat później ukazał się zatwierdzony przez Radę Państwa Dekret Prezydenta RP „O Prawie łowieckim”. Dekret określał działania i przepisy dotyczące łowiectwa, uzależniło prawo do polowania z przynależnością do Zrzeszenia. Dekret stanowił, że zwierzyna jest własnością państwa i uniemożliwiał dzierżawę  terenów przez osoby prywatne. Określał także minimalną powierzchnię obwodów na 3000 ha.

Współczesna historia myślistwa w Polsce

Z biegiem lat przepisy dotyczące łowiectwa były zmieniane, ale nadal stanowiły, że zwierzyna jest własnością skarbu państwa. Gospodarka łowiecka musi być prowadzona w dużych obwodach łowieckich i mamy jeden związek łowiecki. W chwili obecnej mamy prawie 130 tys. myśliwych w tym blisko 5000 polujących pań, czyli Dian. Sklep myśliwski dolasu.pl posiada oczywiście również ubrania myśliwskie dla Dian w swojej ofercie. Nadal minimalną powierzchnia obwodów łowieckich to trzy tysiące hektarów i nadal zwierzyna jest własnością skarbu państwa. Myśliwi są odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki łowieckiej w zgodzie z zasadami ekologii i zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Aby skutecznie realizować postanowienia ustawy prawo łowieckie zapraszamy do sklepu dolasu.pl. Tam wszyscy myśliwi znajdą ubrania myśliwskie i buty trekkingowe niezbędne do polowań. W dziale książki myśliwskie mamy pozycje opowiadające o historia myślistwa w Polsce oraz w Europie.

Dodaj komentarz
Dodaj odpowiedź
Proszę zalogować się , aby opublikować komentarz.

Menu

Ustawienia

Zarejestruj się, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Please sign in first.

Zaloguj się