×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Wyzwania dla myślistwa

Dodany dnia1 Miesiąc temu
Dodaj do ulubionych Usuń z ulubionych

Zgodnie z ustawy Prawo łowieckie, łowiectwo jest nieodłącznym elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Do zadań i wyzwania dla myślistwa należą również ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Musi się to odbywać w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Tyle z definicji ale daje nam to pogląd na temat że wyzwania dla myślistwa to szeroka i rozbudowana materia.

Wyzwania dla myślistwa a jego cel.

Podstawowym celem łowiectwa w Polsce jest ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Dbając o rozwój łowiectwa musimy również planować jego przyszłość. Dlatego ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny to kolejne wyzwania dla myślistwa. To temat o którym nie pamiętają oczywiście pseudo ekolodzy a najczęściej w swej ograniczonej wiedzy, po prostu o tym nie wiedzą.

Kolejne obszary wyzwania dla myślistwa

Jeśli popatrzymy na specyfikę polowań to wiadome jest że myśliwym zależy na zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. Oczywiście ważne jest i cieszy nas uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów. Jest to ściśle związane  z właściwą liczebnością populacji poszczególnych gatunków zwierzyny. Dlatego obszary wyzwania dla myślistwa są nieodzownie związane z  zachowaniem równowagi środowiska przyrodniczego Jest to wpływ myślistwa na populację.

Potrzeby społeczne a łowiectwo

Łowiectwo jest związane z realizacją wielu aspektów aktywności i ogólnopojętej kultury. Wyzwania dla myślistwa dotyczą spełniania potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa i kultywowania tradycji łowieckich. Bardzo ważne jest również krzewienia etyki i kultura łowiecka. Ale czy to tak naprawdę wszystko? Na pewno nie, bo jak wiemy myśliwi dbając o populację zwierzyny dbają również o inne gatunki zwierząt. Dotyczy to także populacji zwierzyny nie będące na liście zwierząt łownych.

Najważniejsze wyzwania dla myślistwa

I właśnie tu pojawia jedno z wyzwań stojące przed współczesnymi łowcami. Wyzwanie polegające na pokazaniu społeczeństwu czym zajmują się myśliwi na co dzień. Aby to się jednak udało musimy zbudować silny przekaz o tym, że myśliwy to tak naprawdę przyrodnik oraz znawca biologii zwierzyny i środowiska ich życia. Dlatego tak ważne jest abyśmy w mediach społecznościowych, lokalny przedstawiali nasze działania na rzecz ochrony środowiska. Pokażmy zwiększanie bioróżnorodności i podtrzymywania historii kultury łowieckiej, która towarzyszy nam od wieków. Pokazujmy w swoich social mediach wszystkie akcje jakie łączą wyzwania dla myślistwa i które prowadzimy na rzecz poprawienia warunków bytowania zwierzyny.

Działania pozałowieckie myśliwych

Wyzwania dla myślistwa zacznijmy od sprzątania poprzez akcje zbierania wnyków a kończąc na sadzeniu remiz śródpolnych czy uprawiania poletek żerowych i zgryzowych. Nie bójmy się pokazywać naszej pracy podczas pilnowania zasiewów, prowadzonych akcji edukacyjnych. Ważne jest zakładania koszy lęgowych dla kaczek i budek dla ptactwa śpiewającego. Myśliwi realizują budowy wodopojów dla zwierzyny, z których korzystać będą również inne zwierzęta. Dzięki takiemu działaniu i masowemu przekazywaniu informacji o naszej działalności społeczeństwu jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniu przed jakim stoją obecnie myśliwi, czyli akceptacją łowiectwa.

Inne wyzwania dla myślistwa

Oczywiście przed myśliwymi stoi jeszcze szereg innych zadań chociażby takich jak spadki liczebności niektórych gatunków łownych. Są one wywołane zmieniającymi się warunkami środowiskowymi czy też zmianami klimatu. Tutaj także winniśmy pokazywać nasze działania, mające na celu zatrzymanie tych trendów. Przykładem niech będzie walka polskich myśliwych i leśników o przetrwanie populacji głuszca i cietrzewia w naszym kraju. Historia myślistwa jest pełna takich działań nemrodów dla środowiska. Bez nas te gatunki jak i wiele innych nie przetrwa dla przyszłych pokoleń. 

Dodaj komentarz
Dodaj odpowiedź
Proszę zalogować się , aby opublikować komentarz.

Menu

Ustawienia

Zarejestruj się, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Please sign in first.

Zaloguj się