×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Wpływ myślistwa na populację dzikich zwierząt

Łowiectwo wielu kojarzy się tylko z polowaniem i dokładnie rzecz ujmując z odstrzałem zwierzyny. Wpływ myślistwa na populację dzikich zwierząt tego właśnie dotyczy. I właśnie jako strzelających dziką zwierzynę przedstawiają nas media zarówno te ogólnopolskie jak i regionalne. Dotyczy to także popularnych mediów społecznościowych mimo, że nie jest to prawda. Wystarczy bowiem spojrzeć na pierwszy paragraf ustawy Prawo Łowieckie, w którym zapisane jest, że. „Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.”. Tak wygląda wstępnie wpływ myślistwa na populację dzikich zwierząt. Podsumowując nasz wywód myślistwo to nic innego jak dbanie o zwierzostany i ich środowisko. Działamy w taki sposób, aby pozostały one dla przyszłych pokoleń.

Prawo łowieckie i wpływ myślistwa na populację dzikich zwierząt

Łowiectwo jest to także dbanie o jakość populacyjna gatunków zwierząt łownych. To właśnie myśliwi są głównym regulatorem i selekcjonerem populacji zwierzyny. Ale zacznijmy od początku. Prowadzenie gospodarki łowieckiej oparte jest na wielu przepisach i danych jakie koła łowieckie muszą zgromadzić przed wykonaniem odstrzału. Akty prawne znajdziecie w dziale PRAWO naszego sklepu dolasu.pl . Podstawą jest tutaj roczny plan łowiecki. Aby go stworzyć należy najpierw przeprowadzić inwentaryzację zwierzyny. To jeden z wpływ myślistwa na populację dzikich zwierząt. Metod liczenia jest wiele. Począwszy od całorocznej obserwacji poprzez pędzenia próbne. Są nimi objęte wyznaczone fragmenty obwodów łowieckich, a kończymy je na liczeniu tropów zwierzyny. Ostatnio do wymienionych dołącza również liczenie przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych. Najczęściej są to drony wyposażone w urządzenia termowizyjne.

Wpływ myślistwa na populację zwierząt

Po policzeniu zwierzostanu w danym obwodzie łowieckim znamy możliwości rozrodcze i śmiertelność. Obliczamy liczebność zwierzyny i liczbę sztuk planowaną do odstrzału. Nadmienić tutaj trzeba, że takie wyliczenia oparte są również o zasobność łowisk w pokarm. Musimy dobrze wiedzieć, że np. w słabych borach gdzie nie ma dużo żeru może żyć mniej saren. Więcej osobników znajdziemy w łowiskach bogatych gdzie zarówno są lasy jak i pola uprawne. Gdy już plany zostają wyliczone zatwierdzają je gminy i nadleśnictwa. Dopiero wtedy możemy ruszać w teren na polowanie. Myśliwi nie tylko odstrzeliwują zwierzynę. Dbają również o populacje zwierząt występujących w dzierżawionych przez koła łowieckie obwodach. Jest to wpływ myślistwa na populację dzikich zwierząt.

Praca myśliwych w łowiskach

To właśnie my będąc prawie każdego dnia w swoich łowiskach doskonale wiemy jak działać aby poprawiać warunki bytowe zwierzyny. Wiemy również  jak wpływać na jakość kondycyjną danych gatunków. Działań jest wiele oprócz regulacji zwierzostanów przez selekcyjny odstrzał np. samców jeleni, saren czy danieli. Ma to zdecydowany wpływ na jakość osobniczą. Prowadzimy również selekcję populacyjną, strzelając sztuki słabe, cherlawe lub chore. To wszystko to wpływ myśliwych na populację dzikich zwierząt. Ale to nie wszystko. W wielu kołach łowieckich podejmuje się działania zmierzające na poprawie warunków bytowania zwierzyny. Myśliwi wykupują nieużytki i zakładają na nich specjalne poletka, które wzbogacają bazę żerową. Zakładamy również ostoje dla zwierzyny oraz wodopoje. W porozumieniu z rolnikami co raz więcej kół łowieckich bierze udział w akcjach wyszukiwania młodych saren (koźlaków). Szukamy również gniazd przed pierwszymi sianokosami.

Opieka nad gatunkami chronionymi

Myśliwi biorą czynny udział w zachowaniu gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. Wpływ myśliwych na populację dzikich zwierząt to również kolejne działania. Wzbogacamy swoje łowiska, a dokładnie rzecz ujmując siedliska bytowania kaczek np. o platformy czy kosze lęgowe. Przeprowadzamy szereg badań naukowych mających na celu jeszcze lepsze poznanie gatunków zwierząt łownych. Dotyczy to np. migracji dzikich gęsi, które w ostatnich latach są utrapieniem rolników z województw Wielkopolskiego czy Zachodniopomorskiego.

Wpływ myślistwa na populację dzikich zwierząt po drugiej wojnie

Naszych oddziaływań na zwierzostany i ich siedliska jest wiele. Bo przecież to właśnie myśliwi brali czynny udział w odtworzeniu po II Wojnie Światowej populacji żubrów i bobrów. To również my zapoczątkowaliśmy i dalej działamy na rzecz zwiększenia liczebności sokołów wędrownych. To także my każdego roku zasiedlamy obwody łowieckie w zające, kuropatwy czy bażanty. Ptaki łowne odrodziły się gównie dzięki działaniom myśliwych. Wielu z nas bierze również udział w akcjach sadzenia lasu. Niektóre koła łowieckie sadzą na swych gruntach tzw. dzikie sady i zakładają śródpolne remizy czyli ostoje dla zwierzyny polnej.

Dodaj komentarz
Dodaj odpowiedź
Proszę zalogować się , aby opublikować komentarz.

Menu

Ustawienia

Zarejestruj się, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Please sign in first.

Zaloguj się