×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Etyka myśliwska

Zapewne wielu zadaje sobie w obecnych czasach pytanie co to znaczy być etycznym i czym jest etyka myśliwska? Odpowiedź nie jest prosta, ale zacznijmy od początku czy od definicji słowa etyka. Etyka to to zespół wartości i norm charakterystycznych dla danego kierunku etycznego, klasy, warstwy, epoki czy zawodu. Czym więc jest etyka łowiecka? –  to nic innego jak zbiór zasad i zachowań określających postępowanie myśliwych. Jest to bezpośrednio związane z historia myślistwa. W Polsce zasady te zostały zebrane w jeden zbiór i zatwierdzone w 1986 roku uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej.

Współczesna etyka myśliwska

Współczesny łowca, nie tylko powinien doskonale opanować sztukę tropienia czy strzelanie. Przede wszystkim winien dysponować wszechstronną wiedzą przyrodniczą i to na poziomie znacząco przekraczającym wiedzę zwykłego obywatela. Bo to właśnie on i jego działania będą wpływać na kształtowanie środowiska, gospodarowanie populacjami i wizerunek łowiectwa. Musi również pamiętać, że zadaniem nas wszystkim myśliwych jest zapewnienie trwałości istnienia wszystkich gatunków zwierząt w stanie możliwie niezmienionym oraz ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. A uprawienia łowiectwa jest przywilejem, które upoważnia nas do ingerowania w przyrodę z jednoczesnym nakazem jej poszanowania. Niezależnie od tego czy wybieramy się na ptaki łowne, czy na polowanie na zwierzynę grubą. Dlatego etyka łowiecka czy jak kto woli myśliwska obejmuje tak dużo zasad i zagadnień związanych z postępowaniem myśliwych. 

Etyka łowiecka i jej aspekty

To co nazywamy etyką przejawia się w szeregu aspektach począwszy od obowiązków myśliwych wobec środowiska naturalnego, poprzez strzał i zachowania wobec ubitej zwierzyny.  Kończąc na wizerunku łowców w odbiorze społecznym. Myśliwy nie ogranicza swego udziału w środowisku jedynie do pociągnięcia za spust i dokonania odstrzału. Czy to polowanie na zwierzynę drobną czy polowanie na daniele. Etyka łowiecka i etyczny łowca spośród sztuk możliwych do pozyskania winien najpierw wybrać sztuki chore, okaleczone czy o słabej kondycji. Bo to na nas myśliwych spoczywa obowiązek regulacji i kształtowania populacji. To my musimy zwierzynie zapewniać spokój podczas rozrodu i wychowania potomstwa. Etyczne postępowanie wymaga od nas zaniechania polowań np. w sytuacjach gdy danych gatunkom czy populacjom zagraża zmniejszenie liczebności.

Postępowanie z pozyskaną zwierzyną

Ale nie tylko w stosunku do żywego zwierza musi być etyczni. Takie zachowania tycza się także zwierzyny upolowanej, której wedle naszych tradycji należy się szacunek i oddanie hołdu. Myśliwi robią to poprzez ułożenie zwierzyny na pokocie, uhonorowanie jej (zwierzyna gruba) pieczęcią i ostatnim kęsem. Jest to także część etyka myśliwska. Kolejnym aktem jest odegranie odpowiednich sygnałów czy poszanowaniu tuszy podczas transportu. 

Etyka myśliwska podczas strzelania

Etyka myśliwska wymaga również oddawania etycznych strzałów. Strzałów, które obwarowane są wieloma przepisami wynikającymi z naszego prawa łowieckiego i regulaminów. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest oddanie strzału tylko i wyłącznie do rozpoznanego celu. Zachowanie bezpieczeństwa strzału i rzecz jasna oddanie strzału skutecznego czyli takiego, który najszybciej prowadzi do uśmiercenia zwierzyny. Dlatego myśliwi nie mogą strzelać na zbyt duże odległości. To też etyka myśliwska. Takie strzały często skutkują tylko zranieniem zwierza, a co za tym idzie jego cierpieniem. Należy pamiętać również, że na myśliwych ciąży obowiązek jak najszybszego dojścia i skrócenia cierpienia postrzałkom. Jak oddać celny strzał i jaki pastorał myśliwski wybrać znajdziecie na stronach naszego bloga.

Etyka myśliwska na codzień

Wymogiem etycznym jest również odpowiednie zachowanie nie tylko na łowach ale również w stosunku do innych osób, chociażby do osób zamieszkujących dzierżawione przez koła łowieckie obwody. Do właściwej, etycznej postawy należy tu zaliczyć nawiązywanie kontaktów, współpraca w sprawie ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzynę. Etyka łowiecka to udział w lokalnych imprezach np. dożynkach czy nabożeństwach. Etyczni myśliwi to również ci, którzy dbają o swoich czworonożnych podopiecznych czyli psy myśliwskie. Reasumując etyka myśliwska i etyczny myśliwy to nie tylko ten, który przestrzega zasad i warunków wykonywania polowania, ale ten, którego cechuje nienaganne zachowanie wobec ludzi, religii, tradycji i zwierząt

Dodaj komentarz
Dodaj odpowiedź
Proszę zalogować się , aby opublikować komentarz.

Menu

Ustawienia

Zarejestruj się, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Please sign in first.

Zaloguj się